Advies

It`s all about More Trees!

Picture: 2150438976.jpg

Onze missie:

Respect voor de aarde en dat wat er op leeft of in geworteld is waarbij de duurzaamheid van het evenwicht geborgd worden door een positief economisch rendement.


Klik op de film aan de rechterzijde om in 6 minuten te horen en te zien hoe wij in 10 jaar tijd van een plant een plank kunnen maken

Picture: 7540916382.jpg

Gedegen en professioneel

More Trees werkt met haar partners aan duurzame projecten en landgoederen in Nederland en het buitenland. Hiervoor planten wij samen met onze partners veel nieuwe bomen en projecten, niet alleen in Nederland maar op diverse continenten.

We doen dat gedegen: alles wat we doen en communiceren kunnen we onderbouwen. En we doen het professioneel dus binnen de afgesproken tijd en budget volgens de omschreven kwaliteit.

Picture: 7694185302.jpg

More Trees Consultancy, wie en wat?

More Trees Consultancy bv is in 1994 opgericht door Maarten Mortier. Sindsdien probeert zij door kennis ontwikkeling, advisering aan derden en door het ontwikkelen van projecten te zorgen voor de aanplant en behoud van meer bomen. Essentieel hiervoor is dat ecologische duurzaamheid en biodiversiteit geborgd worden door economische rentabiliteit op de lange termijn.