Advies

Biomassa energie

Picture: 4506137298.jpg

Transitie van houtafval naar energie

Houtafval is geen afval maar een potentiele energiedrager. In de huidige tendens voor het opwekken van duurzame energie kan biomassa een belangrijke rol spelen als energie leverancier. Door sommigen worden boseigenaren beschouwd als de oliesjieks van de toekomst.

Voor het verwerken van houtachtige biomassa wordt het materiaal meestal voorbewerkt tot een halffabrikaat, chips of pellets. More Trees Consultancy is actief betrokken bij diverse projecten voor de verwerking van biomassa tot energie.

Biomassa zoals hout, gras, heide en ander organisch materiaal  kan in principe volgens 3 transitiepaden worden omgezet in gebruikelijke energiedragers zoals gas en olie. 

  1. Vergassen (thermisch): bij hoge temperatuur (500˚C tot 1.000˚C) en druk en een ondermaat aan lucht ontstaat biogas (dit is een mengsel van methaan en kooldioxide). Onder deze groep valt ook het pyrolyseren, het onder afsluiting van lucht omzetten van de biomassa in biogas, bio olie en een verkoold gedeelte.
  2. Vergisten (biologisch): door biologische activiteit ontstaat bij circa 35˚C in een zuurstofvrije atmosfeer  biogas.
  3. Verbranden (thermisch): in een overmaat aan lucht wordt de biomassa direct omgezet in warmte. Eventueel kan een gedeelte van de vrijgekomen warmte worden ingezet om de biomassa vooraf te drogen.