Advies

Bosbouw

Picture: 2675190843.jpg

Een goed bos begint met de selectie van de beste plant

Een goed bos gegint bij de keuze van een goede plant op de juiste plaats. Hiervoor is het essentieel dat er bodemonderzoek wordt gedaan en er kennis is van de (on-)mogelijkheden van bomen en planten. Bij veel bos- en natuurprojecten wordt er helaas te weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van het plantsoen. De aankoop van de bomen en planten is vaak een sluitpost in het project. Toch blijkt uit de praktijk dat juist de keuze van het beste plantsoen, wellicht iets duurder, op termijn een grote besparing oplevert bij het beheer en onderhoud.

More Trees Consultancy heeft hierover een artikel geschreven in het tijdschrift de Greenkeeper.
download hier het artikel uit de Greenkeeper

Eet meer hout!

Wereldwijd is er ongeveer 1 miljard hectare bos. In elke kubieke meter hout is gemiddeld 0,9 ton CO2 opgeslagen. Bomen zijn niet alleen economisch van belang maar hebben ook een zeer belangrijke klimatologische functie. "10% Meer houten huizen in Europa alleen al zou kunnen zorgen voor een kwart reductie, zoals omgeschreven in het klimaatverdrag van Kyoto." Dit alles volgens het CEI bois te Brussel.
Klik hier voor een artikel hierover in het Houtblad in 2008