Advies

Onderzoek

Picture: 7083294615.jpg

Enkele voorbeelden van uitgevoerde onderzoeken:

In 2009 is er een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Wageningen naar de mogelijkheden voor het gebruik van resthout voor energie door kleine boseigenaren.

Tevens is er in 2009 is er een onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Wageningen naar de huidige stand van zaken met betrekking tot de teelt en vermeerdering van Robinia pseudoacacia.

Duurzaamheidsonderzoek Brabant Water: Hoe kunnen de eigen bos- en natuurgebieden een bijdrage leveren aan het klimaat neutraal ondernemen van Brabant Water? Onderzoek uitgevoerd door MTC in 2008.

In 2008 is er een desk research gedaan naar de mogelijkheden van de teelt van Jatropha curcas L.†in Europa. Jatropha is een plant die in staat is op gedegradeerde gronden redelijk goed te groeien. De Jatropha plant levert noten waaruit olie van hoge kwaliteit is te persen.

In samenwerking met de Wageningen Universiteit (o.l.v. prof. F. Mohren) is er in 2003 onderzoek gedaan naar de CO2 vastlegging in bestaande en nieuwe bossen onder verschillende teeltmodellen (mono cultuur versus gemengde opstanden) en verschillende geografische locaties.

Effectiviteit bemesting bij aanleg nieuw bos (i.o.v. Scotts Europe)

Introductie innovatieve teelt- en planttechnieken (pluggenteelt) t.b.v. aanleg bos met autochtoon materiaal in de Giant Mountains te TsjechiŽ (i.o.v. Stichting Face)

Ontwikkeling database van ongeveer 200 bomen en struiken (Stamboom) tbv BRO te Vught en Stichting Bosdata te Wageningen (nu Probos)

Onderzoek naar herkomsten Robinia pseudoacacia in Nederland waarop kwekersrechten zijn verkregen

Ontwikkeling innovatieve vermeerderingstechnieken (in vitro) tbv bosbouwplantsoen

Regie Rassenlijst voor Bomen tbv CPRO-DLO (nu Alterra)

Onderzoek naar eigendomsrechten, vermogensbestanddelen en kwaliteit bossen i.o.v. de investeerders in een failliet teakfonds in Ghana (2007).

Het onderzoek naar pluggenteelt en wortelontwikkeling en het onderzoek naar gebruik van resthout zijn hieronder in te zien.

Onderzoek naar de effecten van pluggenteelt op de wortelontwikkeling

Nederlands Bosbouwtijdschrift 1994

Download hier artikel over pluggenteelt

Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van resthout voor energie door kleine boseigenaren

een samenvatting van het onderzoek van MTC uit 2009

Download hier de samenvatting van het onderzoek