Advies

Robinia pseudoacacia

Picture: 4830792651.jpg

De Robinia`s van More Trees

Robinia is een uitstekende, snelgroeiende houtsoort maar groeit vaak krom en draaiend. More Trees Consultancy bv heeft als eerste en enige onderneming klonen van de robiniaboom ontwikkeld, uitgaande van genetisch materiaal dat bewezen heeft in Nederland goed te groeien en dat voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. De klonen zijn ondermeer geselecteerd op positieve uiterlijke eigenschappen zoals een lange rechte stam. Deze robinia`s zorgen voor een goed eindproduct van zaaghout. In 1996 en 1997 zijn er studies verricht naar de beste robinia`s van Nederland. Met de gunstige resultaten uit deze onderzoeken zijn met het vervolgonderzoek door Holtland Dendroconsult de beste genotypen (moederbomen) geselecteerd en in een laboratorium vermeerderd. De selecties zijn vermeerderd volgens de in vitro methode. Dit heeft twee voordelen: een snelle vermeerdering en virusvrij materiaal. Het materiaal wordt vervolgens doorgeteeld op boomkwekerijen in Nederland.

Picture: 1075698423.jpg

De Robinia boom is bijzonder!

Citaat Landbouwuniversiteit Wageningen:     
Momenteel worden wereldwijd, ook in Nederland, grote hoeveelheden tropisch hardhout toegepast. De veranderde houding ten opzichte van de problematiek van het tropische hardhout en de inzichten in de uiteenlopende ecologische gevolgen hiervan hebben ertoe geleid dat, ook in eigen land, moet worden gezocht naar alternatieven. De eigenschappen van het tropisch hardhout (sterk, goed te bewerken, duurzaam en attractief) maken dat het aantal potentiële houtsoorten dat tropisch hardhout kan vervangen gering is. Eén van de soorten die hieraan voldoet is Robinia pseudoacacia.  
Er bleek weinig specifieke informatie over robinia in Nederland te zijn. De geringe productieomvang, de onbekendheid van de soort en de tot nog toe lage prijzen voor tropisch hardhout zijn hieraan debet. Uit de literatuur blijkt dat het robiniahout van hoge kwaliteit is, dat een brede toepassing mogelijk moet zijn en dat het hout tot één van de mogelijke vervangers van tropisch hardhout kan worden gerekend. Ervaring in andere (Europese) landen op het gebied van onderzoek, teelt en toepassing ondersteunen dit.  
Uit literatuurbronnen en de gesprekken met informanten zijn geen aanwijzingen gevonden dat de robinia ecologische problemen van betekenis veroorzaakt in bossen. Ervaringen wijzen juist op geringe problemen van (wortel)opslag in bosverband, vooral onder schaduwgevende opstanden. Ook ongebreidelde verspreiding via wortelopslag komt niet voor, verspreiding via zaad komt in zeer geringe mate voor.  
De toegenomen belangstelling voor het hout, vooral vanwege de duurzaamheid en de goede kwaliteit van zowel paalhout als zaaghout, maakt het mogelijk de teelt op te zetten waarin een combinatie van einddoelen wordt verenigd. De verschillende dunningen tijdens de totale groeiperiode leveren een gespreid inkomen op hetgeen de teelt aantrekkelijker kan maken.

Picture: 2851309647.jpg

De eigenschappen van Robinia

Eigenschappen van de Robinia pseudoacacia: De robinia maakt al sinds enkele eeuwen onderdeel uit van het Nederlandse landschap. De robinia is zonder twijfel een exoot, in de literatuur zijn echter geen aanwijzingen gevonden dat de soort ooit een bedreiging heeft gevormd voor de Nederlandse bossen door een massale verspreiding.  De robinia is bodemvaag maar niet alle grondsoorten zijn geschikt. De boomgroei is vooral afhankelijk van de doorlaatbaarheid van de bovenste bodemlaag. De groei van de robinia wordt nauwelijks beïnvloed voor droge zomers.  De robinia is in Europa een zeer vitale soort die slechts weinig natuurlijke vijanden kent. Het preventief gebruik van herbiciden of insecticiden wordt echter nergens nodig geacht.  De robinia is een uitgesproken pioniersboomsoort, die bij natuurlijke bossuccessie uit het bos verdwijnt naarmate het bos donkerder wordt door aanwezigheid van schaduwverdragende boomsoorten. Alleen oude, heersende robiniabomen kunnen zich onder deze omstandigheden nog handhaven.

Hongarije in zaken publiceert over Robinia

download hier het artikel uit Hongarije in Zaken

Picture: 3829107456.jpg

Houthandel Fransen in Deurne belangrijke leverancier van Robinia hout

Houthandel Fransen in Deurne is een belangrijke importeur van Robinia hardhout in Nederland. Belangrijke produkten zijn gezaagd Robiniahout voor tuin- en parkmeubilairen en speeltoestellen en geschilde Robinia palen ten behoeve van rasters. Volgens Paul Fransen neemt de vraag naar Robinia hout nog steeds toe omdat de duurzame eigenschappen en natuurlijke kenmerken steeds meer gewaardeerd worden. Fransen haalt zijn Robinia hout vooral uit Hongarije omdat er in Nederland nog geen aanbod is van Robiniahout.

Nadere informatie is te vinden op: www.fransen-deurne.nl