Advies

Turkije

Picture: 0835426179.jpg

Het project `Duurzame gebiedsontwikkeling in Turkije` beoogt bij te dragen aan een vermindering van de erosie en bodemdegradatie in Turkije. Overbegrazing, houtkap, bosbranden, etc. veroorzaken in Turkije een snel voortschrijdend proces van erosie en bodemdegradatie. Naar schatting 80% van de Turkse bodem is in meer of mindere mate aangetast door erosie. De bodemdegradatie lijkt de laatste jaren ernstiger vormen te hebben aangenomen door de hitte en de droogte. Volgens het WNF hebben de Europese landen rond de Middellandse Zee nu al te maken met een afname van de neerslag van maximaal 20 procent. De prognoses duiden op een verdere afname van de neerslaghoeveelheid. Erosie en bodemdegradatie hebben duidelijk waarneembare negatieve economische en sociale effecten in verschillende regio`s van Turkije.

Door toepassing van een innovatief herbossingsconcept, willen de projectpartners circa 4.500 hectare gedegradeerd land in Turkije opnieuw productief maken. Het concept is gericht op herbebossing en beheer door belanghebbenden op basis van de uitgangspunten van de Forest Stewardship Council (FSC) en het genereren van inkomsten op basis van bosbeheer door de bewoners. Het project zal worden uitgevoerd door Nederlandse bedrijven die kennis, hardware, Turkse netwerken en investeringskapitaal inbrengen. Van de Turkse kant zijn betrokken: een grote NGO gericht op herbebossing ten behoeve van erosiebestrijding (TEMA Foundation) en de Turkse overheid. Het project heeft naar verwachting een looptijd van 7 jaar. Het project zal de investeerders opbrengsten leveren door handel in CO2 emissierechten, houtexploitatie, verkoop van biomassa (biobrandstof) en duurzaam toerisme.

Verdere informatie over dit project van Yesil Yasam ltd is te vinden op www.yesilyasam.net.